Syndicus

Syndicus: beheerder van mede-eigendom.

Wat is een syndicus

In een gebouw met verschillende eigenaars, zoals appartementsgebouwen, moet er iemand verplicht syndicus zijn. Dit vraagt de nodige kennis op het gebied van boekhouding, technische kennis, wetgeving. Kort samengevat komt het er op neer dat een syndicus instaat voor het algemeen beheer van de gemene delen van een gebouw.

Als professioneel syndicus moet je verplicht zijn aangesloten bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Wat doet een syndicus technisch

De syndicus staat in voor het behoud van het gebouw en zorgt voor de onderhouds- en herstellingswerken. Hij voert dus alle beslissingen van de algemene vergadering uit, of laat ze uitvoeren door derden. Het kan gebeuren dat er dringend werkzaamheden nodig zijn. Dan hoeft de syndicus de goedkeuring van de algemene vergadering niet af te wachten.

Wat doet een syndicus administratief

De syndicus staat in voor de volledige administratie. Hij roept een algemene (of bijzondere) vergadering samen, maakt en verstuurt het verslag hiervan, sluit alle contracten met leveranciers en voert de beslissingen van de algemene vergadering uit. De syndicus houdt alle verslagen bij in een register dat de bewoners kunnen raadplegen. Bij de verkoop van een kavel overhandigt hij de nodige documenten aan de betrokken partijen.

Wat doet een syndicus financieel

De syndicus stelt een begroting van de kosten op, vraagt provisies op aan de mede-eigenaars en staat in voor de betaling van de facturen. Kortom, hij beheert alle inkomsten en uitgaven. Hij ziet er ook op toe dat het werk- en reservekapitaal op twee verschillende rekeningen staan. Hij stelt twee begrotingen op: een gewone begroting en een begroting voor het uitvoeren van zware renovatiewerken. De syndicus houdt vanzelfsprekend ook de boekhouding bij.

Wat zijn de wettelijke basistaken van een syndicus

De basistaken van een syndicus zijn wettelijk vastgelegd. De basistaken van een syndicus kan u hier vinden.

 

Klusjesdienst en noodgevallen

Klusjesdienst. Het is niet altijd mogelijk om snel een professioneel naar een gebouw te krijgen om een klein klusje uit te voeren. Daarom kunnen wij zelf instaan voor kleine ingrepen en herstelling.

Noodgevallen. Buiten de kantooruren kan er door klanten voor dringende gevallen een beroep gedaan worden op de nooddienst op het nummer 0478 21 09 66

Afhankelijk van de situatie kan er telefonisch een oplossing geboden worden, indien niet dan wordt het nodige gedaan om een aannemer te sturen. Indien nodig komen we zelf ter plaatse.