Rentmeester

Wij zorgen voor de volledige opvolging van uw dossier. Dit verschilt natuurlijk van situatie tot situatie. In samenspraak met de eigenaar wordt bekeken welke taken we uit diens handen kunnen nemen.

Wat doet een rentmeester

De rentmeester staat in voor het beheer van private eigendommen. Het wordt dan ook wel eens privaat beheer of patrimonium beheer genoemd.
Elk takenpakket is specifiek en wordt in onderling overleg vastgelegd.

Het takenpakket kan volgende activiteiten omvatten:

  • Zoeken van nieuwe huurders
  • Afsluiten van een huurovereenkomst
  • Tijdig en correct indexeren
  • Opstellen en opvolgen plaatsbeschrijvingen
  • Opvolgen rentabiliteit
  • Opvolgen boekhoudkundige en bank verrichtingen
  • Communicatie met de huurder om de eigenaar te ontlasten
  • Opvolging van de staat van het onroerend goed en in functie daarvan handelingen ondernemen (herstellingen, …)

Wat is het verschil met een syndicus?

Een syndicus beheert de gemeenschappelijke delen in een gebouw, deze behoren toe aan de mede-eigenaars.

Een rentmeester beheert privatieve goederen in een gebouw.